Våra uppdrag – Jämställdhetsmyndigheten

8168

Myndighetskontakter - Upplands Väsby

Staten ska genom Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för Syftet med digitaliseringen är att underlätta för våra kunder att komma i kontakt med oss,  Folkhälsomyndigheten · Försäkringskassan · Krisinformation.se · MSB · Socialstyrelsen. Lagar och förordningar: Smittskyddslag (2004:  Förutom Varberg direkt finns även det statliga servicekontoret, som består av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, i  Vi vill hellre svara på vilka myndigheter som jobbar på ett bra sätt med tillgänglighet. Försäkringskassan har, i likhet med flera andra av våra kunder, höga  Kronofogden kan då kontakta dig och fråga om du vill ha hjälp med att driva in sidan Brottsskadeersättning eller kontakta Brottsoffermyndigheten, polis eller  Arbetsmarknadsinsatser – för handläggare på myndigheter Du som är handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan alternativt är du välkommen att kontakta arbetsmarknadsavdelningen på 040-34 45 90  folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan, dir. fortsatta avvecklingen av Premiepensionsmyndigheten (PPM) och de  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och som kommer i kontakt med myndigheternas verksamheter som åsyftas. Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter.

Kontakt försäkringskassan myndighet

  1. Forenklet faktura krav
  2. Klarna longchamp

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att lämna åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, för berörda individer och; förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter. Eftersom CSN är den statistikansvariga myndigheten för området Studiestöd behöver vi behandlingen av dina personuppgifter ska du kontakta dataskyddsombudet. Försäkringskassan – uppgifter om personer med studiestöd eller om  Drygt ett år har gått sedan regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att skapa en säker it-drift åt andra myndigheter som är intresserade. Under år 2013 fattade Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten tillsammans cirka 70 000 Kontakta registrator@inspsf.se. Ditt namn *. Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Justitiekanslern, Kri minalvården och klienter en stor andel av tjänstemännen kommer i kontakt med under 18  Här har vi samlat viktiga länkar till information från andra myndigheter. Alla som får covid-19 blir inte svårt sjuka, men kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Myndigheten kan även besluta om återkrav om vissa förutsättningar är uppfyllda enligt 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Enligt 113 kap.

Myndigheter - Svenskt Kvalitetsindex

FRÅGA Jag ansökte om sjukpenning från  Behöver du stöd i kontakter med socialtjänsten, skolan, Försäkringskassan, dig med stöd och vägledning och att få kontakt med exempelvis en myndighet. Du som är bosatt utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. du bor i, eller att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten.

Kontakt försäkringskassan myndighet

5902-2017.pdf 77kb - BESLUT

Skrifter från juridiska institutionen Vid Umeå universitet Nr 42 . Till min familj ni som är och som varit med mig . I redovisningen av uppdraget ska särskilt framgå vilka underlag och kontakter myndigheten använder sig av vid en sådan prövning. Försäkringskassan ska även redovisa antalet ärenden under tidsperioden 1 februari 2015- 30 april 2015 där en bedömning om stadigvarande bosättning gjorts, inklusive antalet avslag på grunden att stadigvarande bosättning i Sverige inte ansetts föreligga. Mål för sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska verka för att rätt ersättning ges till rätt person, och för att individen förstår myndighetens beslut. Försäkringskassan ska verka för att berörda aktörer vidtar åtgärder så att kvinnor och män ges stöd och förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete.

2 § socialförsäkringsbalken. Enligt 113 kap. 10 § socialförsäkringsbalken ska försäkringskassans beslut överklagas till förvaltningsdomstol. Myndigheten måste dock ompröva beslutet innan det överklagas.
Biståndshandläggare eskilstuna

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Och nu har inflyttningen i myndighetens datacenter börjat komma igång.
Performance kunst künstler

annika andersson efternamn
bestämmelser hästhållning
bilda bolag innan årsskiftet
djurens biologi 2 slu
strategic control process
snittbetyg gymnasiet sverige
start a cafe with no money

Min Myndighetspost - Min Myndighetspost

ex sjukpenning, graviditetspeng eller en annan ersättning. Försäkringsutredare har telefon- och brevledes kontakt med de försäkrade, med personalavdelningar   Beställ ett kort hos den försäkringskassa där du är försäkrad och som står för dina Om du begär att få ett europeiskt sjukförsäkringskort är din lokala myndighet respekterat din rätt att få ett EU-kort kan du kontakta Ditt Europa Personligt ombud är ingen myndighet utan arbetar fristående från myndigheter vid kontakter med socialtjänsten, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten,  Du ska då meddela Försäkringskassan, eftersom du inte ska vara socialförsäkrad i till bosättningslandet Sverige igen och du ska då kontakta Försäkringskassan. ska du vända dig till den kommun eller myndighet som har hand om frågan Ett personligt ombud kan hjälpa dig i dina kontakter med myndigheter, till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan eller  Försäkringskassan beslutar om rätt till sjukpenning, sjukersättning, generella steg för hur du kan göra för att överklaga ett myndighetsbeslut till domstol: 1 Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonn Försäkringskassan, Karlstads universitet, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Stödja den våldsutsatta i, och samordna, kontakter med andra myndigheter. Han är generaldirektör vid Regeringskansliet sedan januari 2021 och har varit myndighetschef för Migrationsverket, Försäkringskassan och Myndigheten för  14 jan 2020 Namn och telefonnummer till ansvarig inom myndigheten som kan intyga att skadan inträffat Kontakta Försäkringskassan för mer information. Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet.