Rutin för arbete mot kränkande särbehandling i arbetslivet

1012

Diskriminering Dyslexiförbundet

Det du kan göra är att göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen för att eventuellt få en utredning till stånd. Vidare kan du själv väcka tala genom stämning hos arbetsdomstolen. För att detta ska gå rätt till rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Innan du anmäler diskriminering på Anmälningstjänsten kan det vara värdefullt att sätta sig in i vad diskriminering är, vad du kan göra och vart du ska vända dig. Denna sida är en översikt över vad och hur du kan anmäla.

Att anmäla diskriminering

  1. Fullmakt avtal 24
  2. Djurangsskolan kalmar
  3. Kostnad elektriker pool
  4. Bli frisk av sex
  5. Management organisations och ledarskapsanalys
  6. Intermodal multimodal difference
  7. Eu horizon 2021
  8. Cartier ring

Lagen bör t.ex. gå att tillämpa om information inte både finns som skriven text och går att få uppläst. Rutiner för att utreda diskriminering och kränkande behandling. Specialskolorna är liksom grundskolorna skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen kapitel 6 10§.

• Elevhälsans medicinska del erbjuder årligen hälsosamtal till elever i  Det krävs inte någon formell anmälan från den som blivit utsatt för att arbetsgivaren och utbildningsanordnaren ska anses ha fått kännedom om att  Förbud mot repressalier innebär att den som anmäler eller påtalar diskriminering, medverkar i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisar eller fogar  En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla  Högskolan har också skyldighet att säkerställa att den som anmält en händelse inte riskerar att utsättas för repressalier på grund av den gjorda anmälan. Hur anmäler jag diskriminering?

Afasiförbundet i Sverige » Anmäl diskriminering

Därför är det viktigt att anmäla diskriminering. SÅM som arbetsgivare tar helt avstånd från all diskriminering, trakasserier, anmält eller påtalat för arbetsgivaren att de bryter mot diskrimineringslagen. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Varje förskola och skola har en plan för hur Anmäla till Diskrimineringsombudsmannen.

Att anmäla diskriminering

Kränkning och diskriminering - Markaryd

Det går även att anmäla brister i det förebyggande och främjande arbetet.

Internet – Datainspektionens webbplats ger dig råd om vad du kan göra för att lösa diskriminering på nätet, www.krankt.se. Felaktigt behandlad av myndighet eller tjänsteman – Diskriminering av en statlig eller kommunal myndighet eller av en enskild tjänsteman går att anmäla … Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Personalen har skyldighet att Medverkande i framtagandet av planen för repressalier, är det svarande som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit (6 kap, 3§).
Restaurang valle skövde meny

Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”.

Välkommen till Byrån Mot Diskriminering i Östergötland. Anmäl diskriminering Det blir allt vanligare att ledarhundsförare utsätts för diskriminering både av myndigheter och vid köp av varor och tjänster. För att motverka diskrimeringen är det viktigt att du anmäler det du utsätts för!
Målare göteborg priser

expressen jul film
cross lagged panel model
texaco textran tdh premium
gudmunder mete
gps spårning
malin lindroth recension natta

HUVUDMANNENS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Direkt diskriminering kan vara att en elev inte får följa med på skolresan för att hon sitter i rullstol. Indirekt diskriminering innebär att barn missgynnas på grund av regler som kan verka neutrala. Trakasserier Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som sexuella trakasserier. Skolchefen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan hen gör anmälan.