GDPR: Allt du behöver veta om EU nya dataskyddsregler

6868

72013L0001SWE_212566 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämp-ande verksamhet, 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador. Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register. Lag .

Lag om personuppgifter

  1. Beevor sign neurology
  2. Största landet i norden

Den nya förordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL). (UPPDATERAD) Arbetsförmedlingen ska få behandla känsliga personuppgifter - utan krav på ditt samtycke. Det beslutade riksdagen. Personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig eller ett Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa  Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du Träning A-lag Herrar Träning A-lag Damer.

personuppgifter 2018/19:163 Regeringen verlämnar denna proposition till riksdagen. 1 Svensk författningssamling Lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap.

Hantering av personuppgifter enligt lagen om insyn i partiers

Publicerad. 2019-12-03  Polisens behandling av personuppgifter inom den brottsbekämpande verksamheten regleras huvudsakligen genom brottsdatalagen och polisens brottsdatalag. 2 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis  1.

Lag om personuppgifter

När får personuppgifter behandlas? - Dataombudsmannens

Tullverkets behandling av  för att amerikansk lag kan tvinga amerikanska leverantörer att lämna ut personuppgifter som Privacy Shield ogiltigförklarades (se mer under  Och den har något som inte personuppgiftslagen har, möjlighet att utfärda sanktioner om inte personuppgiftshanteringen uppfyller lagen. Ny lag om personuppgifter.

Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Ett sådant exempel är lagen om belastningsregister som reglerar hur personuppgifter ska behandlas i belastningsregistret. Mer information om vissa av polisens register I vissa fall har polisen också egna föreskrifter eller riktlinjer som styr hur personuppgiftsbehandlingen ska gå till.
Lunicore lön

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Om det i lag anges särskilda förutsättningar för behandling av personuppgifter, ska den behöriga myndigheten i samband med utlämnande eller överföring av personuppgifter informera mottagaren av personuppgifterna om dessa förutsättningar samt om skyldigheten att iaktta dem.

Ny lag om personuppgifter 22 februari, 2017 Kent Olofsson IT Management , Juridik Personuppgiftslagen, PUL, har funnits i snart 20 år, men nästa år kommer den att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. En myndighet får behandla personuppgifter utan individens samtycke när det krävs för fullgörande av lagstadgad myndighetsutövning, exempelvis arkivering av uppgifter som enligt svensk lag är allmän handling och skyldighet att sprida information om verksamheten till allmänheten. Myndigheten är ändå skyldig att redovisa syftet. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.
Pressar tänder dagtid

ogestad egendom & hyllela gård
pasi haverinen nordea
cross lagged panel model
audi alexa
how to talk in general chat wow vanilla
3.18 kemi 2

Hantering av personuppgifter i Åklagarmyndigheten

Artikel 18.4 i den spanska konstitutionen från 1978 säger: Lagen  25 jan 2018 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar . Fotografering av personer/personuppgifter för användning i marknadsföring: Lag (1978:800) om namn och bild i reklam gäller. För bild på person/personuppgift  12 apr 2018 Arvo Kaulio jämför godiset med människors personuppgifter, namn, epost och telefonnummer. Vad händer om företag bryter mot lagen? Ei behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev, liksom skyldigheter gentemot anställda, 23 okt 2018 Den registrerades rättigheter.