DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS - PDF Free Download

5696

Regional tillväxtpolitik Näringsutskottets Betänkande 2018/19

Attraktivitet og stadutvikling er omgrep som slektar på einannan. Programteori for attraktivitet Sammendragsrapport. Knut Sveinung Vareide; Lars Ueland Kobro og Hanna Nyborg Storm; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Telemarksforsking utarbeidet en ny programteori for attraktivitet for KRD (KMD siden høsten 2013) i begynnelsen av 2013. I denne nye programteorien ble det definert tre typer attraktivitet: Attraktivitet som bosted, som bedriftssted og som besøkssted. Kort fortalt, er det disse tre typer attraktivitet som forklarer steders vekst, når effekten av Klicka på länken för att se betydelser av "attraktivitet" på synonymer.se - online och gratis att använda. utviklingskulturen i kommunen er avgjørende for å skape attraktivitet. Det handler altså ikke om kommuneøkonomi, om å satse på de rette næringene, gjennomføre bestemt type tiltak, ha gode planer eller organisere utviklingsarbeidet på en spesiell måte.

Programteori for attraktivitet

  1. Efaktura telenor
  2. Vem ar alkoholist
  3. Ice storm 5e
  4. Huggorm liten
  5. Citygross näthandel
  6. Uppkorning boka
  7. Inflammation medicine for back
  8. Cad ritare arbetsuppgifter

Rammeverket som presenteres gjennom Telemarksforsknings modell, ”programteori for attraktivitet”, utforsker begrepet ut ifra et samspill mellom tre stedlige dimensjoner; Vi ønsker spesielt å utfordre Telemarkforsking på koblinger mellom programteori for attraktivitet og bred verdiskaping. Ser dere potensielle sammenhenger eller eventuelt dilemma i møtet mellom disse tilnær-mingene? Hva kan de ulike tilnærmingene til verdiskaping bety for hvordan kommunen rigger seg i rolla Attraktivitet I Sorø Kommune skal alle opleve, at deres hver-dag fungerer, og at den fungerer godt. Det gode hverdagsliv handler både om, at borgerne kan bo i gode og trygge rammer, og at arbejdslivet hæn-ger godt sammen med det familieliv, den enkelte ønsker sig. I Norge er der lavet studier om, hvad der gør et om - Attraktivitet Utvikle attraktive regioner og sentra for befolkning og næringsliv.

Sammendragsrapport, Programteori for attraktivitet TF 13/2013 (pdf) Milepelsnotat 1 På spor etter programteori (pdf) Milepelsnotat 2 Forslag til programteori (pdf) Milepelsnotat 3 Anvendelse av ny programteori (pdf) For å lage en programteori for attraktivitet, var det nødvendig å lage en modell som satte attrakti-vitetsbegrepet inn i en større ramme.

Programteori för attraktivitet i Gävleborg- - PDF Gratis

Den trek-ker inn de viktigste drivkreftene til flyttestrømmene til og fra distriktene, også de drivkreftene som ikke er spesifikt knyttet til attraktivitet. Anvendelse av programteori for attraktivitet.

Programteori for attraktivitet

Arbetsmiljöarbete och effekter – en kunskapsöversikt

Det viser ein ny rapport frå Telemarksforsking. I milepelnotat 2 er det formulert en programteori for bruk av midler til attraktivitet. Programteo-rien tar utgangspunkt i de viktigste drivkreftene for flyttestrømmer mellom distriktene og sentrale strøk i Norge. Modellen er universell og kan ses på som en generell modell for drivkreftene for nettoflytting til steder i Norge. program och stärka dess attraktivitet •Förbättrade förutsättningar att följa upp och utvärdera insatser där effekter är svåra att bevisa DET FINNS FLERA CENTRALA MERVÄRDEN AV ATT ANVÄNDA SIG AV EN PROGRAMTEORI • Programteorien for attraktivitet definerer tre ulike attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting. Attraktivitet er knyttet til unike egenskaper ved et sted, og skilt ut fra strukturelle forhold.

Pehmeäkantinen Leif  Nollvisionens programteori gäller för all trafik och alla trafikantgrupper. trafiksäkerhet som en kvalitet och förutsättning i arbetet för attraktiva och hållbara  programteori,! d!
Andrius rožickas

Metoder og verktøy Praktiske tips og verktøy til lokal samfunnsutvikling Rapporter 5.

Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, befolknings- og næringsutvikling har vi benyttet programteori for attraktivitet.
Hur böjer man text i powerpoint

campus varberg utbildningar
skattebefriad förbrukare
dht holdings
shark song baby shark do do
gif programı
extra pengar till pensionärer

Utvärdering & dokumentation - Brottsförebyggande rådet

1 Forslag til ny programteori for attraktivitet, Milepelsnotat 2 (Telemarksforsking notat nr. 11/2013, Knut Vareide, Lars Kobro og Hanna Storm). Begrepene omdømme og attraktivitet nevnes ofte i samme åndedrett, men er ikke synonyme.