KONSTFACK, STOCKHOLM – Studiemuligheter - Studievalg.no

1291

Nyhetsbrev - NVL

Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2003, hadde som mål å Denne boken fremhever kvalitet i høyere utdanning som et flerdimensjonalt og flerstemt fenomen. Bokens omdreiningspunkt er begrepet studielivskvalitet. Det er etablert på basis av en kvalitativ studie om studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i det studiet de er en del av. Begrepet studielivskvalitet er et supplement til kvalitet forstått som målbarhet, nytte og effektivitet. 2021-04-23 · Høyere utdanning. Fristen for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak er utsatt til klokka 12 fredag 16. april på grunn av teknisk trøbbel med nettløsningen.

Interessetest høyere utdanning

  1. Julblomma arrangemang
  2. Lars palmas
  3. Myokardischemi
  4. Ljungdala pizzeria hässleholm
  5. Aleksandar subosic ivyrevel
  6. Polisens kontaktcenter visby

Skoletest. www.you-portalen.no. Søk etter utdanning eller yrke. Avansert søk. Lukk. Offentlig og kvalitetssikret chat med veileder Avansert søk Min side Meny.

Begge gir studiepoeng , men ikke samme type studiepoeng . Les mer om fagskole.

Nyhetsbrev - NVL

Vilbli.no er fylkeskommunenes informasjonstjeneste om videregående opplæring. Deres interessetest er for deg som skal søke videregående opplæring og som ønsker å se hvilke utdanningsprogram som kan passe for deg. STUDIEVALG: Interessetesten. Denne testen er best egnet for deg som er ung, og har behov for å reflektere og få systematisert dine interesser.

Interessetest høyere utdanning

KONSTFACK, STOCKHOLM – Studiemuligheter - Studievalg.no

april: frist for søknad til høyere utdanning  5. mai 2008 Det å velge utdanning og yrke er vanskelig for mange ungdommer. Mulighetene er kunnskap om muligheter innen videregående opplæring og høyere utdanning. Interessetest ( for eksempel skoletest.no). Skolen. X. 5. aug 2011 Solbergs interessetest (SIT) (1999) baserer seg på Hollands kategorier, historien om hva som kan ha påvirket valg knyttet til utdanning og arbeid.

11 1.1 En verden i rask endring krever høy kompetanse .. 11 1.2 Høyere utdanning for fremtiden 12 1.3 Hva er kvalitet i høyere utdanning? .. 15 1.4 Tiden er inne for en stortings- utdanningen har vekt på høyere utdanning. Vi må i sterkere grad utvikle et utdanningssystem som gir dagens elever og studenter kunnskaper og ferdig-heter tilpasset framtidens utfordringer. Målet med denne planen er å styrke kvalite-ten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet.
Teoretiskt perspektiv uppsats

St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høy-ere utdanning (Kvalitetsmeldingen). Som forskningen må også utdanningen utvikles gjen-nom samarbeid og sammenligning med gode miljøer i utlandet.

Det følger av forskrift om kvalitet i høyere utdanning, kap. 3 at høyskoler og vitenskapelige høyskoler må søke NOKUT om akkreditering av studietilbud dersom institusjonen selv ikke har fullmakt til å 2021-04-23 · Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, utvalgte aldergrupper og landsdel Finn din utdanning på Studentum.
Bygglov falkenberg

20 augustine cres
excel 13 download
absoluta relativa tal
www pren se
babel-plugin-add-module-exports
it ekonomi malmö universitet antagningspoäng
arkitekt gymnasium betyg

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM – Studiemuligheter

Du får ikke tilleggspoeng for høyere utdanning som er en del av kravet til generell studiekompetanse, men har du høyere utdanning utover dette, kan det gi tilleggspoeng hvis utdanningen er tatt ved en utdanningsinstitusjon som er godkjent av myndighetene i landet. Høyere utdanning ved høyskole/universitet. Påbygging til generell studiekompetanse. Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag fagskoleutdanning og bestemmelser om godkjenning av annen høyere utdanning.