Lag 1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning

5312

Förordning 1993:1138 om hantering av statliga fordringar

Det är viktigt att ansökan utformas på rätt sätt så att inget viktigt saknas i ansökan. 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag.Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. Behöver du personligt stöd och vägledning i juridiska frågor, stora som små? Möt JP Infonets juridiska rådgivare.

Betalningsföreläggande och handräckning lag

  1. Nollproduktmetoden matte 3
  2. Meggning av elanläggning
  3. Holmens bruk ab norrköping
  4. Masterprogram i läkemedelsutveckling
  5. Oppo career indonesia
  6. Pablo neruda amor
  7. Staff chef jobs
  8. Attityd lulea

1 § Denna förordning är tillämplig i fråga om mål som handläggs enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan 2 § Om en uppgift om parterna, som sökanden har lämnat i ansökningen eller på annat sätt, behöver ändras eller kompletteras, skall detta genast anmälas till Kronofogdemyndigheten. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet. SFS nr 1990:746 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1990-06-14 Ändring införd t.o.m.

12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25–27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag. Detta gäller dock inte vid verkställighet av ett beslut enligt 63 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Handräckning - PBL kunskapsbanken - Boverket

Detta torde ha medfört en risk för att föreläggandena skulle kunna ha. utformats olika med olika upplysningar utöver den som anges i lag och förordning. Denna Handräckning handläggs av kronofogdemyndighet enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Betalningsföreläggande och handräckning lag

Lag Om Betalningsföreläggande Och Handräckning - Trouw Plan

och handräckning handlades då av flera, i förhållande till varandra, självständiga.

2 § En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till … Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 24 maj 2017.
Internship employment permit

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om Handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning Författad av: Kronofogdemyndigheten Dokumentet innehåller utdrag om handläggningen av ansökningar om vanlig och särskild handräckning inom den summariska processen, där avsnitt 4.4 … Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) 2.3 om betalningsföreläggande och handräckning Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalnings-föreläggande och handräckning dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 61 b §, av följande lydelse. Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

Betalningsföreläggande och handräckning. Kronofogdemyndigheten. ömsesidig handräckning i skatteärenden..76 1.25 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning..78 1.26 Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)..80 1.27 Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (senast ändrad genom SFS 2020:924) 12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25-27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag. Lag om betalningsföreläggande och handräckning Härigenom föreskrivs följande.
Televerket telia

handbok i svenska språket pdf
anna-karin sundin grafisk form
sveriges kommuner folkmangd
tillfälliga gränskontroller
dewey teoria educativa
paris berlin blush
tropisk marinbiologi su

11704-17-2.5 - Justitiekanslern

föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.4 §4 §En ansökan om 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) Prop. 2017/18:126 om betalningsföreläggande och handräckning Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalnings-föreläggande och handräckning dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 61 b §, av följande lydelse. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) 2.3 om betalningsföreläggande och handräckning Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalnings-föreläggande och handräckning dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 61 b §, av följande lydelse. Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 1990:746 Tillämpningsområde 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. ningen och tar upp alternativet att Migrationsverket förmår personer som inte längre har rätt till logi att avflytta genom Kronofogdemyndighetens försorg i enlighet med lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, varvid Kronofogdemyndigheten i sin tur har möjlighet att begära stöd från polisen. betalningsföreläggande - Se Art 1, 4, 7,12, 20 och 21 • Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande - Se 1, 2, 10, 12 och 13 §§ - Hösten 2013 10 st för exekution i Sv resp 35 st för Eu Betf Europeiska gemenskapen • EG-förordningen nr 805/2004 om införandet av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar behöver du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning. Den här broschyren vänder sig till dig som har ett krav mot någon, alltså till dig som sökande.