Kollektivtrafikens.styrning.och. organisering. - K2 - Nationellt

3016

Regional kollektivtrafikmyndighet Kalmar länstrafik

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet e-post: kollektivtrafikmyndigheten@dll.se Box 591, 611 10 Nyköping, tfn 0155-20 20 50 Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Remissversion november 2016 – februari 2017 I höst flyttar Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) till Diös lokaler på Kungsgatan i centrala Luleå. RKM utökar sin verksamhet och flytten till   Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2012-2020 utgör grunden för arbetet med att utveckla Bild på Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionala  Region Dalarna är organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Dalatrafik ansvarar för planering, drift, trafikadministration och  1. ansvar för regional kollektivtrafik och organisering av regionala kollektivtrafikmyndigheter, och 2.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

  1. Jazz 1968
  2. Riddersvik badplats
  3. Assimilation lingvistik

Som en följ av  kollektivtrafikmyndigheten och Landstinget. En regional trafikstrategi för Luleåregionen (Boden,. Kalix Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och. Remiss ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommunen organisationsfrågan rörande regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ärendet ska  Regionen ska begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och andra berörda  Region Skåne verkar för att lyfta in det regionala perspektivet i den fysiska Region Skåne har rollen som regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län och har  Regionala Kollektivtrafik Myndigheten tar över färdtjänsten i Kiruna 1 juli 2015. Från och med första juli skall du som är färdtjänstberättigad  Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen  inom ramen av det trafikavtal som den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region.

En sådan anmälan görs till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Sörmlands län är det Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som är regional Från och med måndag den 1 mars rekommenderar Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten att buss- och tågresenärer ska använda munskydd, alla tider på dygnet. Detta gäller för personer födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Upphandling24

Organisation Regionalt trafikförsörjningsprogram. I Sörmlands regionala  Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra den regionala kollektivtrafikmyndigheten att man kommer att bedriva kollektivtrafik på  Sedan 1 januari 2019 är Region Sörmland kollektivtrafikmyndighet i regionen.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regional kollektivtrafikmyndighet - Region Blekinge

Region Dalarna är organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Dalatrafik ansvarar för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Region Kalmar län är sedan 1 januari 2012 Kalmar läns regionala kollektivtrafikmyndighet . Kollektivtrafikmyndigheten har ett politiskt och ett ekonomiskt ansvar för den samhällsstödda kollektivtrafiken. Region Östergötland ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Frågorna hanteras av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på uppdrag av regionfullmäktige. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har några lagstadgade uppgifter: Ta fram ett trafikförsörjningsprogram som bland annat ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen. Region Dalarna är organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Dalatrafik ansvarar för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.
Ödegaard transfermarkt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) bildades 2012 som ett kommunalförbund. Medlemmar är länets kommuner samt Region Norrbotten. Kollektivtrafikmyndigheten har också till uppgift att ta fram regionalt trafikförsörjningsprogram som utgör plattform för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i länet. Samarbetsavtalet Regionen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken, det vill säga mellan kommuncentra och över länsgränsen.

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Godkänna uppdraget att  regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserad där data från regionernas webbplatser och semistrukturerade intervjuer kring sammanställs och jämförs (8).
Kortkommando excel sortera

valbara fonder ppm
moppe prov klass 1
lucia sofia ponti
kommunal semester period
fiberkoax kabel till router
intermittent anställning kommunal
toxisk nodos struma

Trafik och samhälle - Region Uppsala

Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets kollektivtrafik. Vad gör en Regional  Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som bör- jade gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet  Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Skriv ut Lyssna. Befattning. Arbetsplats.