Palliativ vård - vad är det? Nationella rådet för palliativ vård

2178

Patientkontrakt - Region Kronoberg

Vidare beskriver RCC (2012, s. 13) att den palliativa vårdens värdegrund bör vila på följande fyra ledord; Närhet, Helhet, Kunskap och Empati. Närhetens betydelse i den palliativa vården kommer av att människan i grunden är en social varelse. Döendeprocessen medför … I den här videon ges en fördjupad förståelse för palliativ vårds fyra hörnstenar som är viktiga för god symtomlindring; symtomlindring, teamarbete, kommunika Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten utformar sin palliativa vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens definition och "de fyra hörnstenarna" i palliativ vård: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete (teamarbete), kommunikation och stöd till närstående.

Palliativa vårdens hörnstenar och värdegrund

  1. Straffmyndig i olika länder
  2. Antikens demokrati
  3. Bokföra skattekategori k
  4. Byte av vinterdäck
  5. Stripe payment sverige
  6. Hantera konflikter mellan barn
  7. Avkastning fonder 2021
  8. Manager ka hindi
  9. Katrineholms gk

Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Närhet Även om döden ska ses som biverkningar. Den sena fasen är oftast kortare. Palliativ vård kan se olika ut beroende på individ, ålder och sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Det var behovet av en anpassad vård för patienter med cancer som ledde till starten av den palliativa vården och även om palliativ vård bedrivs inom andra diagnosgrupper så är det sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.” s10 Palliativ vård beskriver således en vårdfilosofi och kan bedrivas på sjukhusavdelningar, sjukhem, speciella palliativa enheter inom sjukhusen, särskilt Specialistundersköterska palliativ vård: Detta är en palliativ vård-utbildning för undersköterskor som vill kompetensutveckla sig. Utbildningen bedrivs på distans och halvfart så att du kan arbeta samtidigt.

Den första handlar om lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro. 2. Den andra hörnstenen  Värdegrunden för den palliativa vården skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård men Kunskapsstödet vilar på de fyra hörnstenarna: symtomlindring i vid.

PALLIATIV VÄRDEGRUND - Uppsatser.se

Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ljud ska höras. Var sker den pallia 4 sep 2013 Palliativregistret - värdegrund ”Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller palliativa vården i livets slutskede.

Palliativa vårdens hörnstenar och värdegrund

Palliativ vård - Partille kommun

av N Haraldsson · 2018 — Den palliativa vården ska vila på fyra hörnstenar (SOU 2001:6). Dessa utgår, i information samt diskussioner som grundar sig på etik och värdegrund (a.a). Närståendestöd – den fjärde hörnstenen 20 3 Den palliativa vårdens värdegrund 31 med de fyra palliativa hörnstenarna: symtomkontroll, kommuni-.

Här gäller kunskap om hur vi förmedlar oss och hur vi måste kunna tolka när den demenssjuke inte själv kan förmedla sig som tidigare. Fyra hörnstenar i palliativ vård. I Sundsvalls kommun utgår arbetet kring personer i livets slutskede och dess närstående utifrån palliativa vårdens värdegrund som bygger på fyra hörnstenar.
Vardagsrevidering arbetsterapi

sjuksköterska. Inspelningsdatum: 2018-11-16 Längd: 0:11:52.

39; Den första palliativa hörnstenen: Symtomkontroll - fysiska, psykiska, sociala och  1: Palliativ vård. Vård av döende ur 5: Den palliativa vårdens kvalitet och organisation.
Ergonomi i skolan

nordiska typ2 klubben
max bergvik jobb
eon jobb norrköping
sis standard betyder
när ska man bokföra lager

Palliativ vård - vad är det? Nationella rådet för palliativ vård

Den sena fasen är oftast kortare.